• LinkedIn
  • Youtube
  • Twitter

Alcochem - News

ISO certification

 

NL

De directie van Alcochem B.V. ziet het kwaliteitsmanagementsysteem als een belangrijk instrument voor de doelmatige besturing van de bedrijfsactiviteiten en als het middel om inzicht te krijgen in die processen die een belangrijke rol spelen en een bijdrage leveren aan de wensen en behoeften van de afnemers.

  • Pijlers van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn doelmatigheid en doeltreffendheid van bedrijfsprocessen gericht op beheersing van risicovolle processen en continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem als geheel.
  • Het kwaliteitsmanagementsysteem van Alcochem B.V. is in overeenstemming met de ISO 9001-norm en is volledig verwerkt in het kwaliteitshandboek.
  • Alle medewerkers dragen er toe bij door volgens afgesproken en/of vastgelegde werkwijze te werken om zo het binnen Alcochem B.V. noodzakelijk geachte kwaliteitsniveau te handhaven.

Raymond Bos,  algemeen directeur

UK

The management of Alcochem B.V. sees the quality management system as an important tool for the efficient management of business activities and as the means of understanding those processes that play an important role and contribute to the wishes and needs of the customers.
  • Quality management system pillars are the efficiency and efficiency of business processes focused on managing risky processes and continuously improving the quality management system as a whole.
  • The quality management system of Alcochem B.V. is in accordance with the ISO 9001 standard and has been fully incorporated into the quality manual.
  • All employees assist in working in accordance with agreed and / or established procedures so that within Alcochem B.V. necessary quality assurance. 
Raymond Bos,  Managing Director
 
 
                         
 
more info SGS             Alcochem certificate             Alcochem certificate
                                      ISO 9001:2015                        14001:2015 
 

 

News

ISO certification

ISO 9001:2008 and GMP+ Feed Safety Assurance Scheme certification


Read more...

Visit us:/Bezoek ons:

Exhibitions / Vakbeurzen


Read more...